Vol 5, No 2 (2012)

Table of Contents

Articles

Mohammed Othman, Gerard J. Gouw, Nadia Bhuiyan
259-284
Albert Corominas, Amaia Lusa
285-296
Juan José Tarí, José Francisco Molina-Azorín, Iñaki Heras
297-322
Hachicha Raoudha, Dafaoui El Mouloudi, Hadji Selma, El Mhamedi Abderrahman
323-343
Xiaofei Chen, Zijia Wang
344-353
Yang-Byung Park, Jun-Soo Yoo
354-363
Khan Md. Ariful Haque, Md. Ahsan Akhtar Hasin
364-381
Swee Li Chee, Mei Yong Chong, Jeng Feng Chin
382-405
Perumal Puvanasvaran, Robert Kerk Swee Tian, Vasu Suresh, Mohd Muhamad
406-430
Luana Georgescu, David Zeitler, Charles Robert Standridge
431-441
Jasmine Tehrani, Kecheng Liu, Vaughan Michell
442-456
Honglu Liu, Shugang Zhang, Xiaolan Guan
496-508
Yee Ming Chen, Yi Jen Peng
457-472
Juan A. Marin-Garcia, Graziela Conci
473-495
Xiao Dongpo, Zhenji Zhang, Xiaolan Guan
509-517
Canan Saricam, Nazan Erdumlu
518-531