Vol 6, No 2 (2013)

Table of Contents

Articles

David Meza, Ki-Young Jeong
401-422
Juan A. Marin-Garcia, Rafaela Alfalla-Luque, Carmen Medina-López
423-440
Juhwen Hwang, Su-Hwa Wu
441-455
Wei Xia, Jiwen Sun
456-476
Mohammad Reza Fathi, Hossein Safari, Alireza Faghih
477-494
Vinod Kumar Mishra
495-506
Perumal Puvanasvaran, Teoh Y.S., Tay C.C.
507-524
Michael Mutingi
525-546
Yasaman Kazemi, Jun Zhang
547-567
Anastasia A. Katou
568-594
Fentahun Moges Kasie, Alemu Moges Belay
595-625
Hongguang Peng
626-641
Yichuan Zhang, Lei Feng
642-653
Azman Ismail, Ahmad Azan Ridzuan, Nur Ilyani Ranlan Rose, Muhammad Madi Bin Abdullah, Muhammad Sabbir Rahman, Sebastian K. Francis
654-667
Victor Manuel Monteiro Seco, Miguel Pereira Lopes
668-685
Yan Jiang, Caiping Zhang, Weige Zhang, Wei Shi, Qiujiang Liu
686-697